Z factuur Agro wordt Agrobox

Een totaaloplossing voor elektronisch boekhouden in de food-agri sector

Z factuur is de elektronische facturatiedienst van ZET solutions die sinds enige jaren operationeel is in de food-agri, bouw & installatie en transport sector in Nederland. Met de overname van ZET solutions door UnifiedPost eind 2015 zijn de mogelijkheden tot uitbouw in de dienstverlening sterk toegenomen en is een nieuwe koers ingeslagen. Een mooie gelegenheid om Z factuur geleidelijk uit te faseren en te migreren naar het op UnifiedPost technologie gebaseerde AgroBox platform.

Vraag vanuit de agri sector
De inmiddels meer dan 19.500 gebruikers van Z factuur in de food-agri sector die facturen elektronisch ontvangen van op Z factuur aangesloten verzenders, vragen steeds vaker om een totaaloplossing voor de ontvangst-, archivering en verwerking van hun binnenkomende facturen. Ondernemers ontvangen namelijk facturen per e-mail naast de traditionele facturen via de post. Deze laatste stroom neemt sterk in volume af, maar is er wel nog steeds. Daarom is AgroBox ontwikkeld: AgroBox maakt het mogelijk voor Z factuur gebruikers in de food-agri sector, om naast de facturen die reeds elektronisch worden aangeleverd, ook alle niet-elektronische facturen (e-mail(PDF)/post) via een aanvullende service elektronisch te laten maken. Nu wordt het voor de ondernemer mogelijk om

100% elektronisch te boekhouden.
AgroBox heeft ook koppelingen via het Simplerinvoicing netwerk met leveranciers van buiten de food-agri sector. Omdat deze leveranciers de facturen niet aanleveren in de Agroconnect-berichtenstandaard, converteert AgroBox deze berichten automatisch naar de gewenste berichtenstandaard van de ontvanger en levert deze wanneer gewenst af via een rechtstreekse koppeling met het boekhoudpakket van de ondernemer, of bij de accountant/administrateur als deze de boekhouding doet.

AgroBox heeft koppelingen met de meeste gangbare agrarische georiënteerde (boekhoud)software oplossingen.
AgroBox maakt 100% elektronisch boekhouden ook voor de agrarische MKB-er mogelijk.

Planning
Eind augustus 2017 start de uitrol van de dienst. Eerst onder de gebruikers van Z factuur en daarna zal de dienst beschikbaar worden voor de gehele food-agri sector.

vrijdag 21 juli 2017

Copyright 2017 - UnifiedPost B.V.