eHerkenning

eHerkenning is een dienst die het mogelijk maakt voor bedrijven om elektronisch toegang te krijgen tot overheidsdiensten, en op termijn ook elektronische diensten van bedrijven. Denk bij overheidsdiensten bijvoorbeeld aan de aanvraag van een bouwvergunning, de Gecombineerde opgave voor agrariërs, een ziekmelding van een werknemer bij het UWV of het indienen van een subsidieaanvraag, zoals de WBSO. Met eHerkenning wordt het eenvoudiger voor bedrijven en overheidsdienstverleners om elektronisch zaken met elkaar te doen.

Hoe werkt eHerkenning
Een bedrijf wijst één of meer personen aan die namens het bedrijf toegang krijgen tot deze elektronische overheidsdiensten en zorgt dat deze personen (gemachtigden) eHerkenning_Vignet_100.gifbeschikken over een geschikt eHerkenningsmiddel. Zo kunnen werknemers van bedrijven zich op betrouwbare en gebruiksvriendelijke wijze online identificeren en kunnen overheidsdienstverleners hun zakelijke klanten herkennen. 

ZET solutions aanbieder van eHerkenning
eHerkenningsdiensten en -middelen worden aangeboden door ZET solutions. ZET solutions is deelnemer in het netwerk voor eHerkenning. Dit netwerk baseert zich op een afsprakenstelsel dat op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken is opgesteld en waar alle deelnemende aanbieders aan voldoen. In dit stelsel is veel aandacht besteed aan belangrijke aspecten zoals kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, privacy en toezicht.
Zlogin_47.gifZET solutions heeft veel ervaring met het veilig inloggen en heeft hiervoor de Single Sign On (SSO) Z login oplossing ontwikkeld en inmiddels al op veel plekken succesvol in de markt gezet.

Inmiddels is het inloggen met Z login eHerkenningsmiddelen bij verschillende overheidsdiensten al gerealiseerd. Kijk voor meer informatie over eHerkenning en de Z login eHerkenningsmiddelen op www.zlogin.nl/eherkenning.


eHerkenning

eHerkenning is vergelijkbaar met iDEAL. Met iDEAL kan de gebruiker via internet betalen met zijn eigen bank. Met eHerkenning kan de gebruiker via internet toegang krijgen tot de elektronische diensten van de overheid.

ZET solutions biedt met Z login eHerkenningsmiddelen.

Kijk voor meer informatie op http://www.eherkenning.nl.

Copyright 2017 - UnifiedPost B.V.