SSO login

De SSO (Single Sign On) oplossing van ZET solutions is gebouwd op het open source platform A-select. Hiermee kan op applicatieniveau geregeld worden welk betrouwbaarheidsniveau voor de betreffende applicatie gewenst is. Z login biedt bovendien signing services, waarmee met behulp van OTP (One Time Password) responders, smartcard readers en SMS TAN codes naast de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie ingelogd kan worden.

Zodra een gebruiker zich aanmeldt bij een Single Sign On (SSO)-Client wordt er contact gelegd met de SSO Server om de gebruiker te identificeren en zijn identiteit te controleren. Zo wordt er  gekeken of deze gebruiker over voldoende rechten beschikt om de betreffende online dienst te mogen betreden. SSO login maakt het ook mogelijk om binnen één browsersessie van de ene online dienst met SSO login door te gaan naar een andere dienst met SSO login zonder opnieuw te  hoeven inloggen.

Z login
Z login is dé Single Sign On (SSO) oplossing in de agrarische sector.  Met Z login kan toegang voor informatie op websites of toegang tot programma’s en applicaties achter één gebruikersnaam en wachtwoord geregeld worden. Dit biedt de mogelijkheid om op persoonsniveau specifiek informatie of toegang tot applicaties te verstrekken. Inmiddels maakt een groeiende groep van gerenommeerde bedrijven gebruik van Z login als toegangsmanagement voor hun diensten aan hun klanten. Voor de gebruiker biedt Z login gemak. Op het selfservice portaal www.zlogin.nl kan de gebruiker zelf zijn gegevens beheren en indien gewenst zijn vergeten wachtwoord opvragen.

Doordat de gebruiker in potentie met zijn Z login bij verschillende bedrijven terecht kan, gebruikt hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord frequent. Hierdoor wordt het gebruik en de introductie van Z login laagdrempelig en wordt het afbreukrisico bij een te verstreken toegang gering. Voor de Z login afnemer betekent het aansluiten op het Z login platform het creëren van meerwaarde voor hun relaties, immers de relaties krijgen in veel gevallen geen nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, omdat de relatie al een Z login gebruikt.

Z login eHerkenning
ZET solutions is met Z login ook gecertificeerd voor het aanbieden van eHerkenning. eHerkenning wordt gebruikt voor het betrouwbaar inloggen op overheidsdiensten. Provincies, gemeenten, waterschappen, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties gebruiken inmiddels eHerkenning voor het betrouwbaar inloggen op hun online diensten. 
Voorbeelden van inloggen met eHerkenning: Omgevingsloket Online (voor het aanvragen van vergunningen), Agentschap NL (voor het aanvragen van subsidies), inloggen op mijn.rvo.nl (voorheen Dienst Regelingen), Ministerie van Justitie voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Klik hier voor meer informatie over Z login eHerkenning.

Voordelen SSO login

  • SSO login is veilig en betrouwbaar
  • SSO login biedt uitgebreide mogelijkheden voor identificatie en authenticatie 
  • SSO login biedt talloze geijkte procedures voor introductie en het beheren en muteren van autorisaties
  • Autorisaties zijn flexibel per gebruiker in te regelen
  • ZET solutions verzorgt  de klantenservice waardoor er geen directe beheerskosten zijn
  • SSO van ZET solutions is gebouwd op het open source platform A-select

Copyright 2017 - UnifiedPost B.V.